Kasutaja info

min 6 märki

 
Omaniku info
 
 

Nõustun saama oma e-mailile infot enda näitustelregistreeritud koerte ja Pärnu PKK näituste kohta

 
Kinnitus

VASTUTAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUSE EEST. KOHUSTUN JÄRGIMA EESTI KENNELLIIDU NÄITUSE EESKIRJU. Volitan näituse korraldajat ja tema volitatud esindajat töötlema käesoleval registreerumislehel toodud isikuandmeid